Revisorforeningen har spurt de fem største revisjonsselskapene samt mellomstore RSM om fordelingen mellom antall kvinner og menn pr. stillingsnivå innenfor revisjon, status og ev. nye planer i arbeidet med mangfold og om bruken av hjemmekontor påvirker likestillingen mellom kjønnene på en positiv eller negativ måte.

Les kommentaren her