Ansatte

Daglig leder og Statsautorisert revisor

Cato Norvik

Tlf: 45 83 57 07

E-post: cato@norvikrevisjon.no

Cato Norvik var ferdig utdannet revisor i 1996. Han har jobbet først som revisormedarbeider i Otterlei – Røe Statsautoriserte revisorer, senere som supervisor i PWC og til slutt som manager i Nordmøre Revisjon AS. Etter å vært i bransjen i 23 år har han fått rik erfaring fra mange ulike typer selskaper, både de små selskapene og til de store selskaper som rapporterer til store internasjonale konsern. Gjennom alle disse årene har han bygd seg opp en solid erfaring. Ingen selskaper er for små eller for store for å benytte Norvik Revisjon AS som deres revisor. 

Hans sterkeste sider er kommunikasjon, effektiv og strukturert revisor, samtalepartner og veldig tilstede for kundene.

Revisor og markedsleder

Kjetil Johnsen

Tlf: 94 83 24 81

E-post: kjetil@norvikrevisjon.no

Kjetil Johnsen er ferdigutdannet med en bachelor i revisjon og regnskap mai 2020 på høyskolen i Molde. Han har lang erfaring fra næringsliv siden 1998 med ulike roller i Halliburton Norge, Fabricom / Conocophillips, Statoil, Statoilhydro, Akersolutions og Aibel. Hovedvekten av tiden i oljebransjen jobbet han med regularitet og vedlikeholdstyring som vedlikeholdsingeniør. Men har også erfaring fra innkjøp og lager mm.

I tillegg var Kjetil med i en spennende start-up i Kristiansund, KIT Management AS som utvikler skreddersydd software til toppidretten.

Kjetil har på fritiden vært aktiv som frivillig. Som styremedlem i Clausenengen FK var han blant annet med å fatte vedtaket om å stifte Kristiansund Ballklubb. Siden 2017 har han vært styremedlem hos Kristiansund tennisklubb.

Kjetil sine styrker er evnen til å lytte og hurtig bidra til gjensidig forståelse som fundament for et godt samarbeid, effektivitet og kvalitet. Han har også stor arbeidskapasitet og er ambisiøs på egne og kundes vegne.

Revisor og IT-leder 

Arild Samuelsen Tømmervåg

Tlf: 46 62 96 26

E-post: arild@norvikrevisjon.no 

Arild Samuelsen Tømmervåg blir ferdig utdannet siviløkonom våren 2021. I bunn har han en bachelor i økonomi og administrasjon, med spesialisering innen regnskap. Han er Autorisert Regnskapsfører og har flere års erfaring fra regnskapsbyrå og som økonomiansvarlig, med oppgaver som økonomistyring, budsjettering og digitalisering av økonomi- og støttesystemer.

Kombinert med interesse for økonomi og regnskap er en stor interesse for IT, og skal skrive masteroppgave om robotisering av arbeidsprosesser for å øke effektivitet og redusere revisjonsrisiko med bruk av Robotic Process Automation (RPA). Foruten skole og arbeid er han tobarnspappa, og mesteparten av fritiden går til familieliv. 

Hans sterkeste sider er stor samarbeidsvilje, kombinasjonen av system- og økonomikompetanse samt lang praktisk erfaring innen regnskapsføring.

 

 

John_Ruben

Revisormedarbeider/trainee

John Ruben Landøy  

Tlf: 468 27 365  

E-post: john.ruben@norvikrevisjon.no 

 John Ruben Landøy fullfører en bachelor i økonomi og administrasjon, ved Høyskolen i Molde våren 2021. Med hovedtyngde mot regnskap og verdsetting. Han har også parallelt startet på bachelor i IT og digitalisering som fullføres våren 2022. Han har ved siden av studiene vært hjelpelærer i en rekke fag på høyskolen, samt jobbet innen dagligvarebransjen. Videre planlegger han å starte på master i regnskap og revisjon ved Norges handelshøyskole høsten 2022.

I tillegg er han aktiv i studentmiljøet og deltar som frivillig, hvor han er økonomiansvarlig i ‘iFri’ (en av flere studentgrupper ved høyskolen). Der deltar han aktivt med planlegging og gjennomføring av aktiviteter og friluftsliv for studenter ved høyskolen. For øvrig er John Ruben glad i klatring, innebandy og friluftsliv samt selvstudie innen andre særinteresser.

Hans sterkeste sider er stort pågangsmot, læringsvilje og en dynamisk tilpasningsevne

Addresse

Storgata 41

6508 Kristiansund 

Telefon

45 83 57 07

Norvik revisjon er medlem i:

Du finner oss på:

Facebook