Personvern

Personvernerklæring for kunder i Norvik Revisjon AS

Denne personvernerklæringen gir informasjon om innsamling og bruk av personopplysninger i Norvik Revisjon AS. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Norvik Revisjon AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger

 

Personopplysninger som behandles

Vi lagrer følgende typer av personopplysninger om våre kunder. Personalia, navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, e postadresse, innloggingsinformasjon på våre nettsider, (brukernavn, passord).

 

Formål med behandlingen

Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtalen med deg. I tillegg er det en rekke lovpålagte krav til behandling av personopplysninger i arbeidsforhold.

 

Grunnlaget for behandlingen

Informasjonen som innhentes benyttes for sikker identifisering og kontakt, for å oppfylle avtalen med deg. Grunnlaget for denne behandlingen er arbeidsavtalen. Skatteopplysninger benyttes for å oppfylle lovpålagt plikt til å foreta forskuddstrekk i lønn.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysninger du har oppgitt i forbindelse med kundekontroll når vi påtok oss oppdraget til deg..

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger som er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, lagres i inntil 3 år etter avtalen er avsluttet. Opplysninger vi er forpliktet til å bevare etter bokføringsloven, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, GDPR og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Du kan protestere mot behandling av personopplysninger, og be om begrensning av behandling. Ta først kontakt med vår daglig leder dersom du mener at vi ikke overholder personvernreglene. Du kan også klage til datatilsynet.

 

Personvernombud

Daglig leder er vår personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger etterleves i vår virksomhet. Daglig leder Cato Norvik, Margrethes Fryd 4 b, 6514 kr-sund

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger med adgangs- og tilgangskontroll, og kryptering av sensitive opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke personopplysninger som er registrert, samt begjæring om innsyn, retting og sletting kan sendes til firmaets adresse eller daglig lederes mailadresse.

Addresse

Storgata 41

6508 Kristiansund 

Telefon

45 83 57 07

Norvik revisjon er medlem i:

Du finner oss på:

Facebook