Våre tjenester

Revisjon

 

Vår hovedbeskjeftigelse vil være revisjon. Vi tar på oss lovpålagt revisjon (med utstedelse av revisjonsberetning), og andre attestasjoner inkludert bekreftelser som kreves av samarbeidspartnere og offentlige etater.

I tillegg til lovpålagt revisjon bistår vi mange av våre kunder med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding.

Sammen med den ordinære revisjonen utføres de handlinger som er nødvendige for å attestere på selskapets næringsoppgave og kontrolloppstillingen til lønnsoppgavene. Revisjonens kostnad vil variere i forhold til størrelsen på bedriften, kompleksiteten i selskapet, hvor godt balansen er dokumentert og hvor god de interne rutinene er.

Rådgivning og andre tjenester

Budsjettering

Finanseringsvurderinger

Gjennomgang av rutiner og forslag til forbedringer av den interne kontrollen

Assistanse med skatterådgivning, avgiftsrådgivning

Attestasjon av prosjekter, tilskudd mm.

Kapitalendringer, utbytter, kapitalforhøyelse, emisjon og opphør/avvikling/sletting

Utleie av personell til controller, økononomisjef mm.

Bærekraft

Granskning

Konkursbo

Ta kontakt med oss

Addresse

Storgata 41

6508 Kristiansund 

Telefon

45 83 57 07

Norvik revisjon er medlem i:

Du finner oss på:

Facebook